Werk-privé conflict...Wat doe je eraan?


Even ter opfrissing:

De definitie van een werk-privé conflict is:

Jouw deelname in je familierol wordt bemoeilijkt door jouw deelname in je werkrol.

Je bent dus met je aandacht en je energie op wat voor manier dan ook bezig met je werk terwijl je thuis bent en daardoor heb je onvoldoende of geen aandacht en energie voor daar (je privéleven).


Om dit aan te kunnen pakken moet je je er natuurlijk op de eerste plaats bewust van zijn wat er nu precies speelt en daarna moet je erkennen dat het van belang is om er ook daadwerkelijk iets mee te willen doen!
Als je een goed beeld hebt van de situatie en weet wat de verstoring veroorzaakt, wat kun je dan doen om een werk-privé conflict op te lossen of in ieder geval te verminderen?

Voor sommige veranderingen heb je de hulp nodig van je werkgever en/of je collega's, maar er zijn ook zeker veranderingen die je helemaal zelf in gang kunt zetten.

Hieronder een opsomming van factoren die meestal vooraf gaan aan een werk-privé conflict:

  • werkgerelateerd

Denk hier aan baanstress, rolconflict òp je werk, onduidelijkheid over je werkrol, de mate van betrokkenheid bij je werk, te hoge (ervaren) werkdruk, het aantal uren dat je werkt, de hoeveelheid sociale steun die je ervaart van je collega's/leidinggevende en/of de organisatie zelf, de flexibiliteit die je hebt in je werktijden, de steun (financieel of in tijd) die je ervaart bij zorgtaken, evt. betaald ouderschapsverlof en kinderopvang op het werk.

  • familiegerelateerd

Denk hier aan de sfeer bij je thuis, familierolstress, conflicten over je familierol, onduidelijkheid over je familierol en de druk die je ervaart van familietaken.

  • algemeen

Deze worden onderverdeeld in:

nieuwe media (thuiswerken en communicatietechnologie)

Thuis kunnen werken blijkt in veel situaties een betere werk-privé verhouding te geven (mits eventuele kinderen op school zijn!!) en bij te dragen aan hoe autonoom je je voelt. Veel werkgevers zien tegenwoordig wel in dat het werkresultaat belangrijk is en niet hoe dit wordt bereikt! Ben er wel alert op dat je door deze flexibiliteit je werktijd en je privétijd zoveel mogelijk afbakent en niet in elkaar laat vermengen. Dan staat je brein nooit meer "uit" en dat is zeker op de langere termijn heel uitputtend. Bedenk: de mogelijkheid van het continu in verbinding zijn met en bereikbaar zijn voor je werk is dan wel erg verleidelijk, maar tegelijkertijd zeer verstorend voor je privé rol!

persoonlijkheidskenmerken (hoe emotioneel stabiel is iemand)

Hoe je 'in je vel zit' is heel bepalend voor hoe je de omstandigheden in je leven ervaart, zowel thuis als op je werk. Hier valt heel veel winst te behalen voor je geluksgevoel.
OEFENING

Dit is waarschijnlijk één van de moeilijkste oefeningen, maar wel eentje die je heel veel kan gaan opleveren! Probeer te zien wat voor jou de grootste werkgerelateerde rolstressor is welke een negatieve invloed heeft op jouw privéleven. Zorg dat je bij de kern komt. Als het je lukt om die bij de hoorns te pakken, dan kunnen daarmee meerdere andere stressoren ook als sneeuw voor de zon verdwijnen. Weet je niet zeker wat jouw werk-privéconflict lijkt te veroorzaken of heb je er meerdere, bedenk dan dat alles met alles in verbinding staat. Wat het ook is dat je aanpakt, het zal altijd andere veranderingen in gang zetten. Ga ervoor...succes!!