Wat is dat nou eigenlijk…inspiratie??


Heb jij al een shot inspiratie in het vooruitzicht volgende week? Een inspirerende ontmoeting of activiteit in de planning? Geef het jezelf elke week cadeau! Zoek het op, want met inspiratie voel je je veel vaker een gelukkiger mens.


De betekenis van het woord ‘inspiratie’ komt van het Latijnse woord ‘in spirare’, dat letterlijk betekent ‘inademen’ of ‘inblazen’. Dat wil zeggen de ziel of de geest inblazen. Een andere betekenis is ‘bezieling’. Ook is het woord ‘spiritus’ te herkennen. Spiritus wordt vertaald als geest of ziel.
Waar jij je inspiratie uit haalt is heel persoonlijk.

Dat kan zijn uit religie, liefde, natuur, muziek, theater, films, literatuur en beeldende kunst. Maar ook een mens of een gebeurtenis kan dienen als bron van inspiratie. Soms is een herinnering, een foto of zelfs een geur al genoeg om voor langdurige inspiratie te zorgen. Inspiratie kan je ook koppelen aan kunstenaars, componisten en schrijvers, mensen die een idee hebben en dat met gevoel omzetten in muziek, beelden, schilderijen of poëzie.


We hebben dus allemaal onze eigen inspiratiebronnen die het leven kleur of zin geven.

Er is dus niet één vorm waarin inspiratie gegoten kan worden.


Inspiratie is een innerlijke kracht; toch kun je inspiratie in iemand zien.

We zeggen bijvoorbeeld weleens “Je kunt zien dat hij of zij geïnspireerd is.”


Meestal is er dan een beeld van iemand die enthousiast, vol vuur en gedreven met zijn of haar activiteiten of met anderen bezig is.

Het heeft te maken met bezieling, ergens voor gaan, met aandacht, intense betrokkenheid bij mensen of dieren, een verbinding maken met de omgeving en hart voor de zaak hebben.


Geïnspireerde mensen stralen iets krachtigs uit en kunnen anderen inspireren in hun omgeving.
OEFENING


Wat zijn zoal jouw inspiratiebronnen? Maak daarbij onderscheid tussen de verschillende gebieden waarvoor je die opgedane inspiratie inzet: je uiterlijke verschijning,  leefomgeving,  werk, hobby's, omgang met anderen, vrije tijd invulling, enz. Van wie of wat of waaruit haal jij jouw inspiratie? En doe je er wel altijd iets mee? Of laat je je inspiratie ook weleens wegebben, omdat je er niets mee kan of wil doen? En hoe voelt dat dan?