Gelukkigere medewerkers, betere resultaten!

Je brengt een groot deel van je tijd door op het werk. Als je niet gelukkig bent op je werk, beïnvloedt dat niet alleen je welbevinden tijdens de werkuren, maar kan dat ook een sterke negatieve invloed hebben op andere delen van je leven.

Het blijkt zo te zijn dat je goed voelen op je werk een positieve invloed heeft op:

  • teamwork
  • betrokkenheid
  • aandacht
  • nadenken
  • prestaties
  • creativiteit

Hoe groot of klein je werkomgeving ook is, je kunt altijd zogenoemde positieve psychologie toepassen en jezelf en je collega's meer betrokken en gelukkiger maken.

Om te beginnen kun je de behoefte om geliefd, gevreesd, populair, de beste van het team of leider te zijn opzij zetten en iets doen wat zowel aan jouw behoeften om je goed te voelen als die van je collega's tegemoet komt.

Op je werk heb je de ideale gelegenheid om te voldoen aan veel van je behoeften die belangrijk zijn om je gelukkig en tevreden te voelen met je leven!

Het blijkt zo te zijn dat als je betrokken bent, je je enthousiast, gelukkig en vol energie voelt. Je kunt je beter concentreren en hebt voeling met wat je doet en bent daardoor creatiever en beter in staat problemen op te lossen.

Dus meer betrokkenheid zorgt voor plezier en voor verbetering van je prestaties!
HOE VERHOOG JE BETROKKENHEID BIJ JE WERK?


1) Kwaliteiten

Welke kwaliteiten hebben jij èn je collega's en hoe zouden jullie die meer kunnen gebruiken en ontwikkelen op je werk? Hiermee bezig zijn kan de motivatie en betrokkenheid van iedere werknemer verbeteren.

2) Afwisseling

Probeer zoveel mogelijk manieren te bedenken om afwisseling te brengen in wat je doet (naast goede routines die ook prima zijn!). Dit houdt je betrokken en energiek.

3) Doelen

Als je weet wat je moet doen en waarom èn als je weet wat jouw rol is ten aanzien van de doelstellingen, visie en missie van de organisatie, kan je je pas echt betrokken gaan voelen.  Je zult meer gemotiveerd zijn.

4) Flow

Wanneer je kansen vindt om je vaardigheden te ontwikkelen en nieuwe dingen te leren èn vaker met veel aandacht kan doen waar je echt enthousiast van wordt, dan zul je meer flow ervaren in je werk.

5) Duidelijkheid

Als duidelijk is wat er van jou en je collega's verwacht wordt dan zullen jullie meer betrokkenheid, tevredenheid, welbevinden en minder angst ervaren bij het werk.

6) Autonomie

De vrijheid hebben om op je werk je eigen handelingen te bepalen vergroot je betrokkenheid, tevredenheid,  saamhorigheidsgevoel en je intrinsieke motivatie.

7) Mentaliteit

Openstaan voor veranderingen en groei bij jezelf en anderen is belangrijk. Durf dat wat nog niet wil lukken te zien als kansen om te leren en te verbeteren.
Ook je relaties met andere mensen en collega's zijn een belangrijke factor voor het plezier dat je ervaart in je werk.

Je wil graag een gevoel van erkenning en betrokkenheid op je werk.


HOE KUN JE COMMUNICATIE EN VERBONDENHEID OP HET WERK VERBETEREN?


1) Erkenning

Welke rol  je ook hebt op je werk, het is altijd mogelijk om andere mensen erkenning te geven middels een oprecht en echt bedankje. Denk daarbij aan een handgeschreven briefje of kaart als tegenhanger van een e-mail. Of een persoonlijk presentje...

2) Vriendschap

Wanneer je veel tijd doorbrengt op je werk dan is vriendschap een belangrijke factor voor vertrouwen en steun, om je goed te voelen en voor het bijstaan met informatie en kennis. Uit je waardering hiervoor!

3) Positieve structuur en steun

Voor minder stress op het werk is steun van bovenaf heel belangrijk. Een begripvolle, bemoedigende en behulpzame leidinggevende zal je tevredenheid verhogen. Geeft tijdig een terugkoppeling en feedback en vraag verduidelijking over het werk wanneer je onvrede voelt en er een conflict dreigt.

4) Positief teamwork

Het is goed om als team tijd vrij te maken om te bekijken wat er in het verleden goed is gegaan en daarop een plan te maken voor de toekomst. Belangrijk voor een goede teamspirit en betere resultaten is dat er een sfeer is waarin ieder teamlid meetelt.

5) Vertrouwen

Wanneer je ècht luistert en ook alert bent op wat collega's tussen de regels door zeggen dan bouw je vertrouwen op. Dit kan de verbondenheid met collega's vergroten en de communicatie verbeteren.

6) Vrijgevigheid

Oprecht gul zijn op allerlei gebied is goed voor je welbevinden! Het principe van 'als jij iets voor mij doet, doe ik iets voor jou'  (onderzocht door psycholoog Jonathan Haidt) geldt zowel in het gewone leven als op de werkvloer. We geven liever werk en steun aan iemand die ons hetzelfde geeft.

7) Kijk wat werkt

De focus leggen op wat werkt geeft veel meer energie dan zorgen hebben over wat niet werkt! Deel een succesvolle gebeurtenis  uit het verleden met je huidige team en bekijk hoe je dat wat toen werkte op een nieuwe en innovatieve manier kunt gebruiken in het hier en nu.

8) De rol van optimisme en pessimisme

Probeer op de werkvloer de eigenschappen van beide type mensen samen te voegen. Daar waar optimisten beter met stressvolle situaties om kunnen gaan en beter problemen kunnen oplossen, omdat ze een situatie op een andere manier bekijken, zijn pessimisten realistischer in moeilijke situaties en beter in de details. Mooie mix dus!
Positieve emoties op de werkvloer hebben een grote waarde omdat ze invloed hebben op de cognitieve, probleemoplossende en creatieve vaardigheden.

Als je voelt dat wat je doet en wie je bent belangrijk is in een veilige omgeving, geeft dat energie die je creativiteit en je potentieel verhogen. Dit leidt tot een gezonde werkomgeving, de kans om te groeien en je te ontwikkelen en uiteindelijk tot geluk.

SUCCES EN MATERIËLE WINST ZIJN NIET HET BELANGRIJKSTE OM EEN GELUKKIG, TEVREDEN EN FLOREREND LEVEN TE LEIDEN!


OEFENING

Kijk de komende weken wat jij in jouw werkomgeving kan doen met bovenstaande uiteenzetting. Probeer vrijuit en creatief te denken. Misschien kun je alle punten langslopen en beschrijven of dit al (enigszins) in je werkleven aanwezig is of wat je er aan gaat doen om dit (meer) in je werkleven te krijgen. Succes!