DRUKTE, drukte, DRUKTE, drukte, drukte, DRUKTE, drukte...

Hoe we het ook schrijven, drukte blijft drukte! Maar wat verstaan we er eigenlijk onder?

Onder druk zijn kun je verstaan: altijd 'aan' staan, met grote regelmaat op je telefoon kijken, je van bezigheid naar bezigheid haasten, teveel ballen tegelijk in de lucht houden (en nee, dat kunnen de meeste mensen niet!), een vol geplande agenda hebben, dagelijkse gejaagd zijn en verplichting, concentratieverlies en uitputting ervaren!


Wow, alleen het lezen van deze zinnen maakt je al moe waarschijnlijk. Hoe zit het met jouw druk zijn?

Veel adviezen die her en der gegeven worden zijn geen oplossingen voor het onderliggende probleem. Ze kunnen hooguit de ergste drukte tijdelijk verminderen. Die ruimte is wel handig om tijd te krijgen om je de strategieën die wel echte verandering kunnen bewerkstelligen eigen te maken!
Wat gaat je nou wel helpen om 'drukte' in je alledaagse leven te beheersen?

Om te beginnen is het goed om een onderscheid te maken tussen verschillende aspecten van drukte.

Wanneer je drukte bekijkt als de ervaring van je de hele tijd overladen en overweldigd voelen, dan moet je de oplossing niet zoeken in tijdmanagement. Dat zal je niet meer controle geven, maar wel een nog vollere agenda!

Als je effectiever omgaat met je tijd word je efficiënter: je gaat meer doen in minder tijd. "Mooi", zou je kunnen denken, alleen grote kans dat je de vrijgekomen gaatjes in je planning opvult met het voldoen aan nog meer verwachtingen.


Wanneer je meer geld, spullen, populariteit en status nastreeft en denkt dat dit meer een positief effect heeft op je geluksgevoel en je gezondheid dan relaties, persoonlijke groei en zingeving, dan is het tijd om eens bij te schaven!

Wanneer je in onze overvolle wereld nog succesvol denkt te kunnen zijn met 'drukte' in de vorm van 'hoe meer, hoe beter', dan zit je echt op de verkeerde weg. De wereld is al overvol en iedereen is te druk en dat maakt aandacht juist een bijzonder iets. Zorg dat je wordt opgemerkt, dat je je onderscheidt. Probeer datgene wat je doet juist beter te doen, dus doe minder maar wel met het benodigde nadenk werk en met veel creativiteit.


Langdurige, gerichte aandacht kan drukte opheffen. Probeer dan ook werkelijk betrokken te zijn bij wat je echt belangrijk vindt, bij gesprekken met de voor jou belangrijkste mensen, door tijd uit te trekken om na te denken, door te vertragen en in het hier en nu te zijn. Ben je ervan bewust hoe je je aandacht gebruikt in plaats van je tijd en richt je op hoe je denkt in plaats van op hoe je iets produceert en hecht belang aan betrokkenheid en heel veel minder (of niet!) aan bezit.


Verzet je tegen drukte, bied weerstand aan het vrijwel automatisch en te pas en te onpas pakken van je telefoon om op iets  binnenkomend te reageren of om zelf te appen, mailen, bellen, etcetera. Probeer het gevoel van beheersing van je eigen leven weer terugkrijgen! Om echt te kunnen genieten in zowel je werk als daarbuiten is onverdeelde aandacht een basisvoorwaarde: je vermogen om goed te kunnen concentreren, denken en om creatief te zijn is ontzettend belangrijk!!


OEFENING

Verdiep je in hoe je de drukte de baas kunnen worden! En handel ernaar. Durf kritisch te kijken naar jezelf! Kun jij nog geconcentreerd bezig zijn, goed nadenken en creatief zijn?