Doelen stellen en...handelen maar!

Alles wat jij jezelf oplegt om te doen en alles wat jij gedaan wil krijgen op korte termijn of in de loop van je leven zijn DOELEN.
Er zijn psychologen die hebben onderzocht dat er in elk geval 4 BASISBEHOEFTEN zijn die het meeste voldoening geven als eraan voldaan wordt:
1 zelfrespect
Van jezelf houden en tevreden zijn met wie je bent.
2 competentie
In staat zijn om te functioneren in je omgeving en deze te beheersen. Zowel over de vaardigheden (lichamelijk als cognitief) als over het vermogen beschikken om te kunnen bereiken wat je wilt. Het gebruiken van je vaardigheden heb je nodig om je passie en je verlangens, je waarden en overtuigingen, je behoeften en enthousiasme tot uiting te brengen.
3 verbondenheid
Verbinding voelen ofwel positieve relaties hebben met anderen. Dichterbij andere mensen komen, je geliefd voelen en weten dat andere mensen om je geven.
4 zelfsturing
Jezelf kunnen zijn. Autonomie ervaren. Dingen doen gewoon omdat je het wil en omdat je het graag doet. Hier zit meestal een intrinsieke motivatie bij. Zowel het ervaren van autonomie als intrinsieke motivatie zijn fantastisch om je doelen te bereiken. Je voelt niet alleen meer vreugde en inzet als je iets doet dat je graag doet, maar je bent blijkbaar ook creatiever en je kunt meer problemen oplossen. Denk bijvoorbeeld aan taken en activiteiten doen die in overeenstemming zijn met wat belangrijk is voor jou en die horen bij een nieuwe gewoonte om een bepaald doel te bereiken voor jezelf (niet voor je ouders of je partner, want dan is het geen zelfsturing). Begrijpen wat je echt motiveert, begint bij het onderzoeken van je basisbehoeften en -overtuigingen.

HOE ZIT HET MET CREATIEF ZIJN?
Creatief zijn is een emotiegestuurd proces; hoe gelukkiger je bent, hoe creatiever je wordt! We hebben het hier dan over de creativiteit die je probleemoplossende vaardigheden versterkt, waardoor je opbloeit in het leven.
EN MET ONZEKERHEID EN HOOP?
De doelen die je stelt voor jezelf moeten wel haalbaar zijn, maar hoeven niet volledig zeker te zijn. Een beetje onzekerheid zorgt voor uitdaging en vraagt om hoop. Je moet geloven dat je het kan doen en dan moet je gemotiveerd zijn om het te doen!! Volgens positief psycholoog C.R. Snyder bevat 'hoop' twee elementen die je samen de mentale en emotionele capaciteit geven die essentieel zijn om je doelen te bereiken:
  • vermogen
  • energie
Hoopvol denken vraagt om het vermogen om problemen op te lossen, dus om het mentale vermogen om manieren te vinden om je doel te bereiken èn de energie om het plan uit te voeren, dus de motivatie om deze gedachten om te zetten in daden.

EN HOE WERKT HET MET POSITIEF DENKEN?
Het blijkt zo te zijn dat wanneer je hoopvol en optimistisch bent, je meer kans hebt om duidelijk en rationeel te denken dan wanneer je altijd denkt dat het slechte zal gebeuren. Dus 'de goede kant van de dingen zien' en 'positief in het leven staan' blijken ervoor te zorgen dat je beter denkt!
WELKE INVLOED HEBBEN ERVARINGEN IN HET VERLEDEN OP JE DOELEN?
Voor elk doel kun je grote strategieën ontwikkelen om die te bereiken. Als de weken en maanden voorbijgaan en het blijft bij een plan, wat houdt je dan tegen om je plan uit te voeren? Het probleem ligt vaak bij een ervaring in het verleden. Als de emotionele energie die verbonden is met je doel negatief is, zal het je niet verbazen dat het initiatief en de motivatie om in actie te komen tegengewerkt worden, hoe graag je je doel ook wilt bereiken. Verander je plannen en ga na wat in het verleden wel gewerkt heeft en/of pas je strategie aan, zodat je je baseert op de successen in het verleden. Op die manier kun je de blokkade opheffen en vooruit gaan.
EN WAARDEN EN ANGST?
Als het je moeilijk afgaat iets te bereiken en je komt niet echt op gang, kan dat ook te maken hebben met een botsing van waarden. Of met een irrationele angst. Je kunt dan je doelen verdelen in hanteerbare stappen en bedenk dat je ook bang kan zijn voor succes! Probeer open te staan om te leren tijdens het proces om je doel te bereiken, want hierdoor ontwikkel je vertrouwen en vaardigheden. Laat je passies de vrije loop en je welbevinden zal toenemen. En...je goed voelen is de beste manier om de negatieve manier van denken te verdringen!!

Je hebt meer kans om te slagen als je ergens in gelooft!
Wanneer je overtuigd bent dat je je doel kan bereiken, is de kans groter dat het ook lukt!
Als je je emoties in de hand kunt houden en gebruiken als motiverende factor helpt dat bij het behalen van je doel!

OEFENING
Hoe zelfverzekerder je bent, hoe beter de keuzes zullen zijn die je maakt!
Hoe kun je je zelfvertrouwen versterken en ontwikkelen? Ga vandaag al met (een van) de volgende manieren aan de slag:
  • Verbreed je ervaringen, probeer nieuwe dingen
  • Gebruik je verbeelding, stel je voor dat je dingen doet (inclusief de emoties van het succes) of al gedaan hebt
  • Kijk naar mensen die je bewondert en zou willen imiteren, omdat ze doelen bereikt hebben die jij ook wil behalen. Jij kan dat ook!!
  • Zoek steun en aanmoediging van belangrijke anderen
  • Stel haalbare doelen die zorgen voor vertrouwen en voor een succeservaring
Als je bewust bezig bent geweest met één van bovenstaande manieren om je zelfvertrouwen een boost te geven, beloon jezelf dan met iets gezelligs/positiefs.